درباره کمیته رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزبدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا محترم سازمان می رساند که بخش اموررفاهی در سایت سازمان جهت استفاده اعضا محترم و همکاران گرامی فعال می باشد.متقاضیان می توانند با مراجعه به بخش مزبور از خدمات و تسهیلات ویژه طبق شرایط مندرج در سامانه استفاده نمایند.شایان ذکراست که سازمان نظام مهندسی تمامی تلاش خودرادرراستای ارائه خدمات و بهبود معیشت اعضا و همکاران گرامی انجام داده است و لیکن سازمان ، در خصوص میزان هزینه و کیفیت خدمات ارائه شده مسئولیتی نخواهد داشت.

اعضاء کمیته رفاهی

team

مهندس فریده قدیری

عضو هیات مدیره-عضوکمیته

team

مهندس بهاره پرتو

دبیر کمیته-عضو علی البدل هیات مدیره

team

مهندس علیرضا قورچیان

عضو هیات مدیره-عضوکمیته

team

مهندس داریوش خسروی

عضو هیات مدیره-عضوکمیته

team

مهندس رضا صدیقی

عضو هیات مدیره-عضوکمیته

team

مهندس محمود فقیه نجفی

عضو کمیته-مدیررفاهی