سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

درباره کمیته رفاهی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا محترم سازمان می رساند که بخش اموررفاهی در سایت سازمان جهت استفاده اعضا محترم و همکاران گرامی فعال می باشد.متقاضیان می توانند با مراجعه به بخش مزبور از خدمات و تسهیلات ویژه طبق شرایط مندرج در سامانه مطلع شده و اقدام نمایند.شایان ذکراست که سازمان نظام مهندسی البرز تمامی تلاش خود را در راستای ارائه خدمات رفاهی مناسب و با کیفیت به همکاران گرامی انجام داده است . خواهشمندیم با ارائه ی بازخورد از خدمات اخذشده، مارادر بهبود کیفیت و کمیت تفاهم نامه های منعقد شده(از طریق تماس یا ارسال پیام در سایت)یاری فرمایید.